Veritas

Vi ved alle, at kunst ikke er sandhed. Kunsten er en løgn, der lader os erkende sandheden.

I artiklen: We all know that art is not truth. Art is a lie that makes us realize truth.

– Pablo Picasso, The Arts: An Illustrated Monthly Magazine Covering All Phases of Ancient and Modern Art, Volume 3, Number 5, maj 1923